مطب دکتر نوشین جهرمی زاده افتخار دارد که هر ساله تعداد زیادی نوزاد در این مطب متولد شده

مطب در تاریخ 97/7/14 به مکان زیر منتقل میشود

اصفهان - تقاطع خیابان هشت بهشت شرقی ، خیابان حمزه ، طبقه فوقانی بانک صادرات، ساختمان هفت آسمان ، طبقه اول ، واحد دو

تلفن تماس : 03132682663